Sedelbytet-okar-risken-for-bedragerier

Sedelbytet ökar risken för bedrägerier – du ansvarar själv för att dina sedlar är äkta!

 

 Nya sedlar.jpg

 

Under 2016 ska 300 miljoner sedlar och 1,7 miljarder mynt bytas ut i Sverige. Då är bedrägeririsken större än någonsin.

– Sverige har aldrig gjort ett så här stort kontantutbyte, det spekuleras flitigt om konsekvenserna, säger Viktoria Hansson från säkerhetsföretaget Gunnebo.

 
2010 beslutade Riksdagen att byta ut samtliga nuvarande sedlar och mynt förutom tiokronan. De nya sedlarna kommer bland annat att porträttera Astrid Lindgren, Ingmar Bergman, Evert Taube och Greta Garbo.
Men samtidigt som det är spännande med nya sedlar och mynt har många handlare uttryckt oro för hur förändringen ska hanteras. Ett av deras största orosmoment är bedrägerier, visar en undersökning från Gunnebo.
 

Eget ansvar för sedlarnas äkthet

Som handlare är du själv skyldig att kontrollera att kontanterna du tar emot är äkta. Om du tar emot falska eller färgade sedlar som är rentvättade, så är de pengarna utan värde när du sedan ska växla in dem.
– Det är väldigt viktigt att du kontrollerar att sedlarna du tar emot verkligen är äkta. Detta innebär såklart ett extra arbete för kassapersonal som ska kontrollera varje sedel som tas emot, säger, Viktoria Hansson på Gunnebo.
Det finns lösningar för att underlätta det dagliga arbetet och förenkla kontrollen av kontanterna för de anställda.
– Gunnebo erbjuder ett slutet kontanthanteringssystem med äkthetskontroll, Safepay. Systemet kontrollerar automatiskt att varje sedel är äkta och från det att kontanterna tas emot tills det att de levereras till uppräkningscentralen, har ingen åtkomst till kontanterna.
De som inte har ett slutet kontanthanteringssystem rekommenderas att installera sedellampa och sedelbox vid varje kassadisk, för att underlätta äkthetskontroll samt säkra förvaringen av de mottagna sedlarna.
– Här är det viktigt att tänka på att man använder sig av en sedellampa som är godkänd av SSI (Statens Strålskydds Institut) och inte är skadlig för ögonen.
 

Ökat antal rån med 38 procent

Det är inte bara bedrägerierna som riskerar att öka i samband med sedelbytet. Även risken för rån kan bli högre, då väldigt mycket kontanter kommer vara i omlopp.

– Vi förväntar oss att kontanta betalningar kommer att öka, vilket är oroväckande i och med att rånen ökat med 38 procent mellan januari till juni i år jämfört med motsvarande period föregående år.
 

Avskräck rånaren tidigt

Det effektivaste sättet att minska rånrisken är att avskräcka rånaren så tidigt som möjligt. Det kan man göra genom att öka insynen i butiken, visa att videoövervakning finns samt installera ett slutet kontanthanteringssystem.

– Rånarna avskräcks när de ser ett SafePay-system då de vet att de inte kan komma åt kontanterna. Efter att Shell Danmark installerade SafePay minskade antalet rån mot butiker från 34 rån per år till att upphöra helt.

Läs mer om hur du påverkas av Sedelbytet här.

 

gunnebo logga.png 

3 tips – så skyddar du dig mot bedrägerier

  • Äkthetskontrollera alla sedlar med UV-ljus

  • Kontrollera att sedlarna inte har något spår av infärgning

  • Utbilda personal till att detektera de detaljer som säkrar att de nya sedlarna är äkta

 

​3 tips – så skyddar du dig mot rån

  • Transportera inte kontanter oskyddat i butiken under öppettid

  • Involvera din personal i butikens säkerhetsrutiner

  • Installera slutet kontanthanteringssystem och tidlås på värdeskåp/sedelboxar samt skylta om det i entrén

 

Läs mer om Sedelbytet här