Miljö

Gunnebo arbetar aktivt för att minska koncernens miljöpåverkan. Nedan finns några exempel på vad vi gör för att hjälpa till i världen runt oss.

 

Smartare transporter och paketering

Det nya logistiksystem som har införts vid Gunnebos produktionsenhet i Doetinchem har åstadkommit bland annat:

  • 12 % ökning av frakterna genom att se till att fordonen fylls upp bättre
  • 75 % mindre avfall tack vare återvinning och bättre utnyttjande av förpackningsmaterial
  • Större andel lokala inköp, vilket minskar utsläppen

 

Nätmöten istället för resor

Ny teknik som införts i hela koncernen gör det möjligt för anställda att organisera och delta i möten via den egna datorn, vilket eliminerar behovet av långa resor och därmed också reducerar Gunnebos miljöpåverkan väsentligt. För närvarande anordnas dryga 1 800 webbsammanträden inom Gunnebo per månad.

Dessutom har IP-telefoni minskat telefonkostnaderna och tillhörande underhållskostnader för traditionella telefonnätverk.

 

Energibesparingskampanjer

Flera produktionsenheter och säljföretag har haft kampanjer för att öka medvetenheten om hur man minskar användningen av el och fossila bränslen. I kampanjerna har också en satsning på att öka användningen av lågenergilampor ingått för många delar av företaget

 

Förnybar energi

Gunnebos produktionsenheter i både Doetinchem och Trier drivs med 100 % förnybar energi, så att inget fossilt bränsle alls behövs.

 

Lean Production

Flera av Gunnebos produktionsenheter har introducerat Lean Production, en filosofi för att identifiera och eliminera alla komponenter i produktionen som inte skapar värde för slutkunden. Det innebär helt enkelt ett mindre resursutnyttjande vid tillverkningen.

 

Clean Shipping Network

Gunnebo är, tillsammans med Sveriges största importörer och exportörer, medlem i Clean Shipping Project, med det gemensamma målet att minimera miljöpåverkan av sjöfart, bland annat med hjälp av organisationens Clean Shipping-index. 

Detta index ger tillgång till en miljörankning för fartyg, men även hela transportföretag, baserat på deras resultat inom olika områden. Fartyg och transportföretag utvärderas baserat på utsläppsnivåerna för koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och partiklar (PM).  

Indexet omfattar även kemikalieanvändning, transportföretagens hantering av avfall ombord samt olika typer av vattenutsläpp, däribland avlopps- och ballastvatten.

 

Lägre utsläpp från tjänstebilar

 För att bidra till koncernens arbete med att minska sina koldioxidutsläpp har Gunnebo beslutat sig för att använda tjänstebilar med mindre miljöpåverkan. 

Gunnebos tjänstebilar släpper inte ut mer än i genomsnitt 140 g koldioxid per kilometer, och målet är att få ned utsläppsnivån till under 130 g per kilometer. 

I vissa delar av företaget har detta redan förverkligats. I Frankrike har Gunnebo investerat i GPS-enheter för fordonen för att se till att kortast möjliga vägval används, vilket har resulterat i genomsnittliga utsläpp på bara 127 g koldioxid per kilometer. Portugal har faktiskt lyckats ännu bättre, med ett genomsnitt på 110 g per kilometer.