Referenskunder från hela världen

Nedan är exempel på olika typer av referenskunder.

I varje fallstudie kan du läsa om den utmaning kunden stod inför, säkerhetslösningen som Gunnebo erbjöd och slutligen hur den lösningen skapade affärsvärde.