Hamburg Flygplats

Bakgrund:

Enligt Luftfartsverket, förväntas antalet flygpassagerare öka med 5% under de kommande åren.


Mål:

Som den äldsta flygplatsen i Tyskland, var Hamburg Flygplats tvungen att förbereda sig för denna förutspådda volymökning genom att utvidga och modernisera sin centrala säkerhetskontroll i Terminal 2.


Gunnebos Lösning:

Gunnebo installerade två boardinggrindar för automatiserad boarding med hjälp av Automated Board Card Control Systems.


Affärsnytta:

BoardSec optimerade flödet av passagerare samtidigt som den tillhandahöll en hög säkerhetsnivå. Väntetiderna för passagerarna minimerades och flygplatspersonalen kunde användas mer effektivt på andra håll.


Citat från Kund:

"Denna lösning bidrar till snabbare och bekvämare hantering av de 19.000 passagerare som passerar genom flygplatsen till sina gater. Det är helt enkelt en fullständig framgång," säger Michael Eggenschwiler, CEO på Hamburg Flygplats.


Produkt :

Gunnebo installerade två boardinggrindar för automatiserad boarding med hjälp av Automated Board Card Control Systems.