Standard Bank South Africa

Bakgrund:

Standard Bank är en ledande finansserviceorganisation med 150 årig historia i Sydafrika och över 1.200 kontor över hela kontinenten.

 

Mål:

Att uppdatera sin bankfacksservice till en mer kostnadseffektiv lösning.

 

Gunnebos Lösning:

Safestore Auto Solution, en helt automatiserad bankfackslösning. De första installationerna gjordes vid tre filialer, med prio på bankens flaggskepps-filial i Sandton, Johannesburg. Här installerades 6000 skåp i ett källarvalv med tre robotar.


Affärsnytta:

Kunderna kan nu komma åt innehållet i sina skåp själva från en terminal, vilket sammanfaller med Standard Bank vision om modernare självbetjäningsgrenar. Installationen ledde även till lägre driftskostnader för banken.

 

Citat från Kund:

"Vi kan använda främre kontorsytor mycket mer effektivt och automatiserade processer innebär färre personal timmar," säger Trevor Dean, Senior Manager av Design & Konfiguration på Standard Bank.


Produkt:

Safestore Auto Solution, en helt automatiserad bankfackslösning.