State Street Corporation China

​Bakgrund:

State Street Corporation är en världsledande leverantör av finansiella tjänster till institutionella investerare. Deras breda och integrerad uppsättning av tjänster spänner över hela investeringsspektrumet, inklusive forskning, kapitalförvaltning, handelstjänster och investerings service.


Mål:

Att öka säkerhetsnivån för deras kontorsbyggnad genom att styra högt flöde av anställda, samla in uppgifter på passering och förhindra obehöriga från att komma in i byggnaden. Lösningen var även tvungen att passa in i den lilla receptionen och följa lokala byggregler.


Gunnebos Lösning:

SpeedStile FP möter inte bara säkerhetsstandarder, men kan även integreras med företagets passersystem och registrera anställdas passering med hjälp av en kortläsare. Gunnebo har också arbetat tillsammans med byggnadens designer för att skapa en reception med en sammanhållen design.


Affärsnytta:

Stor avkastning på ett passersystem  med hög säkerhet som fångar användbara uppgifter för bättre person flödeskontroll.


Citat från Kund:

"Gunnebo hjälpte oss att fokusera på kärnbehoven av ett passersystem," säger William Walsh, State Streets säkerhetsspecialist.


Produkt:

SpeedStile FP möter inte bara säkerhetsstandarder, men kan även integreras med företagets passersystem och registrera anställdas passering med hjälp av en kortläsare.