The Shard UK

Bakgrund:

Europas högsta kommersiella byggnad bredvid London Bridge i den brittiska huvudstaden var i behov av en säker entrélösning som mötte byggnadens estetiska standard samt höga personflöde.

 

Mål:

Elegant lösning för huvudentrén och dess säkerhetsbehov som passar byggnadens snygga profil.


Gunnebos Lösning:

SpeedStile FL

 
Affärsnytta:

 Nerskalad modern design. Höghastighet för gäster och anställda. 


Produkt:

Europas högsta kommersiella byggnad bredvid London Bridge.