Mynt- & Sedelbytet

Bytet går nu juni in i sin sista fas, är du redo?

Gunnebo tror på ett säkert och kontrollerat byte och erbjuder dig vår expertis i frågan.

Under mynt- och sedelbytet är mer kontanter i omlopp och för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå och underlätta hanteringen erbjuder vi en serie produkter anpassade för detta.  Vi hjälper dig att gå igenom din utrustning för kontanthantering och genomföra de förändringar och uppdateringar som behövs för att ta emot de nya sedlarna och mynten samt avvisa de ogiltigförklarade.

Riksbanken har beslutat att Sverige ska få nya sedlar och mynt. Det är det största bytet i modern tid där samtliga sedlar och mynt byts med undantag av 10-kronorsmyntet som behålls i befintligt utförande. De nya sedlarna kommer få nya motiv och bättre säkerhetsdetaljer. De nya mynten blir mindre och lättare. Läs mer om sedlarna och mynten på Riksbankens hemsida.