Ny sedeldata har ännu inte installerats på ert SafePay-system per 1 okt 2015

​I händelse av att er utrustning ännu inte är uppgraderad/anpassad följer nedan beskrivning av hur ni kan hantera nya sedlar fram till att anpassning är utförd:

 

  1. När en sedel tas emot äkthetskontrolleras den manuellt okulärt samt med UV-lampa (med s k UV-shield filter* för skydd mot skadlig UV-strålning).

    http://www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2015/bakom_kassa_kort.pdf
  2. Den mottagna sedeln registreras i kassan/POS med funktionen "Betala manuellt" / "Trasig sedel" eller motsvarande som används i ert system. Där anges aktuellt belopp på mottagna nya sedlar. Syftet med att nyttja denna funktion är att få in samtliga belopp i dagsavslutet även om inte samtliga sedlar går in i SafePays sedelenhet.
     
  3. Placera därefter sedeln i enhet för säker förvaring (sedelbox el dyl) till dess att kontanterna förs till backoffice vid dagsavslut.

 

*UV-shield filter reducerar UV-A strålningen med 99.99 % till mindre än vad dagsljus ger. Många användare av UV-lamporna utan detta skydd drabbats av ögonirritationer. Nu hävdar forskare att även UV-A är farligt och bär ansvaret för bl a grå starr och hudutslag. Givetvis är UV-Shield-filtret testat av SSI (Statens Strålskydds Institut)