Säkerhetsdörrar och Fönsterpartier

​”En säkerhetslösning är aldrig säkrare än dess svagaste länk."

Att skydda en byggnad med rätt produkter mot de identifierade riskerna för vandalism, manuella attacker, ballistiska attacker och explosioner innebär alltid en riskbedömning. 

Genom att välja certifierade, samverkande och beprövade produkter skapas förutsättningar att minimera risker i just din verksamhet. Verifiering av säkerhetsnivå bedöms av flertalet standarder enligt europeisk certifieringsnivå. Syftet av dessa standarder är:

  • Att tillhandahålla en väl definierad gradering av säkerhetsnivåer som krävs för de produkter som används – oavhängt leverantör.
  • Att tillhandahålla en garanti för att de produkter och material som tillhandahålls av leverantörer överensstämmer med krav och kvalitetsnivåer utlovade av standarden.
  • För att kunna jämföra produkter av olika konstruktioner och med olika gemenskaper men med samma tillhandahållna säkerhetsnivå.

Gunnebo har tagit fram en guide för att informera om innebörden av olika certifieringsnivåer, samt skapa förståelse för de certiferade produkternas motståndskraft och lämplighet att tillämpas mot specifika hotbilder och risknivåer.

För att stödja dig vidare i ditt val av säkerhetsprodukter kan du även kontakta en av Gunnebos säkerhetsexperter! Vi finns tillgängliga för vidare vägledning kring just ditt specifika säkerhetsbehov.

 

​Läs mer om Gunnebos Säkerhetsdörrar

 

​Skyddande teknik mot terrorism

 

Vad är en Explosion?
​Vill du veta mer om vilken säkerhetslösning som passar dina behov? Använd vårt kontaktformulär eller ring 0200 – 81 00 82.