Beställ ditt skåp

Då vi förnärvarande har stora volymer av inkommande beställningar kommer handläggningstiden vara ca 1-2 veckor och leveranstid ca 3-5 veckor.