Speedstiles före- och efter installation

​Före installation​Efter installation

​Ica Maxi Storhandel i Borås är en av flera butiker som valt att installera SpeedStiles till sin entré. Bilderna ovan visar hur butikens entré såg ut innan installationen samt efter. Gunnebos SpeedStiles har skapat nytt utrymme till försäljning och ger butiken en modern känsla. Entrélösningen har öppnat upp butiksmiljön samtidigt som säkerhetsnivån ökat. Ica Maxi Storhandel i Borås har fått sig ett helhetslyft både utseende- och säkerhetsmässigt!

SpeedStile är den nya generationens butiksgrindar som effektivt förhindrar stöld, tar mindre butiksyta i anspråk än traditionella grindar och ger ett inbjudande intryck till inpasserande kunder. Entrélösningen är rymlig och fungerar lika bra för kundvagnar och barnvagnar som olika typer av rullstolar. SpeedStile förhindrar effektivt utpassage genom att de höga glaspanelerna stängs/förblir stängda och ett ljudligt larm hörs när försök till utpassage görs.  Lösningen är driftsäker och har kapacitet för ett stort flöde av inpassager med många öppningar varje dag.

 

Kontakta oss för att se hur SpeedStile kan lyfta din entré.