Tidslinje uppdatering av SafePay-system

Status ​Planerat utförande ​Aktivitet ​Information och möjliga konsekvenser
orange cirkel.png ​​2016 - april till oktober ​​Aktivering av ny myntdata för 1- 2– och 5-mynt ​- Utförs remote på förbereda Safepay

- Aktiveras på plats vid ombyggnad av tekniker​

- Gunnebo kommer ta kontakt med butiker som är i behov av besök. Detta kommer ske mellan april till oktober.

- Det kan förekomma en viss reject då detta är en förserie på myntdata som kommer uppdateras senare via remote vid behov
- Det kan utvecklas ett behov av justeringar på växelkassa, då 2 kr utökar kapaciteten. Vi kan idag inte uppskatta hur stor påverkan den har

grön cirkel.png ​2016 - Månadsskiftet maj/juni ​Bankning av gamla 20- 50- och 1000-sedlar

- Kunder med DU/SDU kassett kan få tömma kassetterna oftare

- Butiker med CDS,SCL och CTU kan ha behov att få tömning mer frekvent beroende på mängden av gamla sedlar som kommer in

- Det finns även en liten risk att butiken kan behöva fylla på maskinerna med växel (nya sedlar) då dom gamla sedlarna bankas ner i kassett

grön cirkel.png ​2016 - Slutet av juni ​Avstängning gamla 20- 50- och 1000-sedlar

​- Efter den 30/6 så påbörjas avstängningen av de gamla sedlarna, det kan ta upp till 1 vecka innan alla SafePay är uppdaterade

- Under uppdateringsperioden måste butiken utföra manuell kontroll av sedlar för att avgöra om det är en giltig sedel

red cirkle.png ​2016 ​Aktivering av ny sedeldata för 100- och 500-sedlar

- Utförs remote på förbereda Safepay

- Ej förbereda Safepay aktiveras på plats vid ombyggnad av teknikern​

- Efter aktiveringen av dom nya sedlarna kan en viss  reject förekomma då detta är en förserie på sedeldatan, uppdatering av sedeldata kommer ske via remote när behovet finns. Detta är inte tidsbokat idag

red cirkle.png ​2017 - Månadsskiftet
maj/juni
​Bankning av gamla 100- och 500-sedlar

​- Kunder med DU/SDU kassett kan få tömma kassetterna oftare

- Butiker med CDS,SCL och CTU kan ha behov att få tömning mer frekvent beroende på mängden av gamla sedlar som kommer in

- Det finns även en liten risk att butiken kan behöva fylla på maskinerna då dom gamla sedlarna bankas ner i kassett

red cirkle.png ​2017 - Månadsskiftet maj/juni ​Avstängning gamla mynt
samt gamla 100- och 500-sedlar

 

 ​​​​​​​
red cirkle.png

​Kommande

orange cirkel.png​Pågående
grön cirkel.png

​Färdig

 

 

Ladda ned PDF här!