En säker bank för både kunder och personal

Skydda tillgångar och investeringar, garantera säker förflyttning av kontanter, begränsa säkerhetsrisker för personal samt bevara konceptet en öppen bank.

Bank

Banksektorn är en högrisk sektor där säkerhet är en stor utmaning, både huvudkontor och filialer kräver en hög säkerhetsstandard. En bank måste kunna garantera sin konkurrenskraft genom att erbjuda mycket säker service och flexibla öppettider, men samtidigt låta personalen utveckla en personlig relation med sina kunder 

Vare sig det rör sig om kontor med eller utan kontanthantering är säkerheten i allra högsta grad viktigt. Gunnebo är en heltäckande leverantör med erfarenhet av att identifiera varje kontors behov och leverera anpassade lösningar av högsta kvalité.

 

Passersystem & CCTV

Ett kontrollerat personflöde är en grundsten i banksektorns säkerhet. Övervaka flödet av besökare, anställda och leverantörer, och kontrollera tillträdet till dina lokaler för att säkerställa både fysiskt och elektroniskt skydd mot intrång och attacker med tillförlitliga system. Våra lösningar för avancerade passersystem, övervakningssystem och elektroniska larm förhindrar och registrerar varje hot mot ditt kontors säkerhet.

 

Entrélösningar

Entrélösningar från Gunnebo ger dig möjlighet att styra personflödet på ditt kontor dygnet runt. Våra produkter är noggrant testade och erbjuder hög driftsäkerhet samt tillförlitlighet. Dessutom har du möjlighet att anpassa utseendet för att matcha just din miljö. 

 

Säkerhetsdörrar och fönsterpartier

Skapa en trygg miljö för din personal och kunder genom att säkra din byggnad med säkerhetsdörrar och fönsterpartier. Du kan kontrollera vem som kommer innanför dina dörrar men inte de som rör sig utanför. Det är väldigt svårt att påverka de faror som rör sig utanför, men med rätt lösningar kan man minska effekten det har mot din lokal, personal och kunder. Genom att avgränsa din byggnad från riskzonen med brand-, skott- och explosionssäkra dörrar och fönsterpartier kan effekterna av en attack minska avsevärt.   

 

Kontanthantering

Gunnebo erbjuder kompletta säkerhetslösningar från kassa till backoffice. Vårt erbjudande omfattar backoffice-system (sortering och räkning av pengar, äkthetskontroll), recykleringsmaskiner, enkla deponeringsenheter, programvara, service och integrerade lösningar. Med vår mjukvara kan du ansluta alla maskiner för att skapa ett enda självbetjäningssystem och ständigt följa dess status.

 

Värdeskåp

Vi har ett stort utbud av brand- och inbrottssäkra kassaskåp, uppkopplade lås med flera användare, valv, säkerhetsdörrar, manuella och automatiserade system och ett brett utbud av självbetjäningssystem för recyklering och deponering av sedlar och mynt.