Detaljhandel

Skapa en bättre butiksmiljö

Detaljhandel

Vi på Gunnebo anser att säkerhet och effektivitet är nyckeln till framgång för detaljhandeln. Därför har vi utvecklat våra erbjudanden i de tre huvudsegmenten kontanthantering, varor och människor.

KONTANTHANTERING – Minska kostnaderna för kontanthantering

Skär ner på antalet timmar som läggs på kontanthantering och minska svinn och ledtider för bankkrediter genom att skapa en effektiv kontanthanteringsprocess på plats – och öka samtidigt säkerheten för personalen och kunderna.

Utforska olika scenarier för kontanthantering och hur du kan förbättra effektiviteten och säkerheten i butiken tillsammans med oss!

Minska kostnaderna för kontanthantering i detaljhandeln

 

VAROR – Minimera svinn

Minska externt och internt svinn och risken för att varor ska ta slut i lager och på hyllorna genom att öka effektiviteten och optimera resursutnyttjandet.

Hur snatteri kan förhindras

 

MÄNNISKOR – Effektivt kundflöde

Använd information om kundernas beteende och bekämpa snatteri utan att kompromissa med shoppingupplevelsen och tillgängligheten i butiken. 

Ta kontroll över områden med begränsat tillträde och höj säkerheten i dina anställdas arbetsmiljö.

Läs mer: Den nya generationens butiksgrindar/speedgates