sakerhetslosningar-for-detaljhandel

Säkerhet för detaljhandeln

Skapa en effektivare och mer attraktiv butik

Säkra och effektiva lösningar för detaljhandel

Vi på Gunnebo anser att säkerhet och effektivitet är nyckeln till framgång för detaljhandeln. Därför har vi utvecklat våra erbjudanden i de tre huvudsegmenten kontanthantering, varor och människor.

KONTANTHANTERING – Minska kostnaderna för kontanthantering

Skär ner på antalet timmar som läggs på kontanthantering och minska svinn och ledtider för bankkrediter genom att skapa en effektiv kontanthanteringsprocess på plats – och öka samtidigt säkerheten för personalen och kunderna.

Utforska olika scenarier för kontanthantering och hur du kan förbättra effektiviteten och säkerheten i butiken tillsammans med oss!

Minska kostnaderna för kontanthantering i detaljhandeln

 

VAROR – Minimera svinn

Minska externt och internt svinn och risken för att varor ska ta slut i lager och på hyllorna genom att öka effektiviteten och optimera resursutnyttjandet.

Hur snatteri kan förhindras

 

MÄNNISKOR – Effektivt kundflöde

Använd information om kundernas beteende och bekämpa snatteri utan att kompromissa med shoppingupplevelsen och tillgängligheten i butiken. 

Ta kontroll över områden med begränsat tillträde och höj säkerheten i dina anställdas arbetsmiljö.

Läs mer: Den nya generationens butiksgrindar/speedgates

 

Produktgrupper

sluten-kontanthantering
Sluten kontanthantering
sakra-butiksgrindar
Säkra butiksgrindar
traditionella-butiksgrindar
Traditionella butiksgrindar
mynt-hantering
Mynthantering