Optimera passagerarflödet på flygplatsen

Förbättra resenärernas rörlighet utan att kompromissa med säkerheten

Flygplatser

Automatiska lösningar för biljettkontroll och immigrationsslussar, samt före säkerhetskontrollen och vid ombordstigning, för att säkra stora passagerarflöden och välfungerande biljettvalidering.

 

  • Minska kötiden för passagerarna genom att snabba upp hanteringen av passagerarflödet på flygplatsen
  • Minska hanteringstiden för att förflytta passagerarna till avgångshallen och minska på så sätt stressen
  • Tillhandahåll automatiska tjänster – självbetjäning, spårning av passagerare – och frigör flygplatspersonalen så att de kan fokusera på kundvård
  • Snabb och effektiv hantering av passagerarflöden utan att kompromissa med säkerheten
  • Grindar före säkerhetskontrollen, boardinggrindar, immigrationsslussar och kontroll vid utpassering
  • Sofistikerade automatiska avkänningssystem för passagerare – dokumentläsare, streckkodsläsare och biometrisk scanning
  • Samordna processerna för hantering av passagerare innan säkerhetskontrollen, vid ombordstigning och vid immigrationsslussarna

Gratis guide: Varför automatisering är nyckeln till flygplatsens effektivitet

Med antalet resenärer som förväntas nästan fördubblas till år 2035, blir effektiviseringen av personflödet en stor utmaning för flygplatser och flygbolag.
Den här guiden visar hur utvecklingen av automatiserade processer för personflöden minskar flaskhalsar vid flygplatsens alla viktiga kontrollpunkter

Ladda ner guiden

Vi har fått ett mer enhetligt, snabbt och effektivt passagerarflöde som också garanterar säkerheten

Jan Skov, säkerhetschef, Billund flygplats