Säkra lösningar för högrisk-anläggningar

Integrerat högsäkerhetsskydd för människor, byggnader och tillgångar

Industri & högriskanläggningar

Skapa flera säkerhetslager runt anläggningen, vid ingångarna och inne i anläggningen.

Lösningar för entrésäkerhet och integrerade elektroniska lösningar gör att du kan övervaka rörelserna hos människor och fordon, bland annat genom larm och kameraövervakning.

 

Kärnkraft, energi och kemikalier

Kraftverk är vanligtvis omgivna av stora yttre- och inre områden. Effektiv tillträdeskontroll är mycket viktigt för att säkerställa att anställda och besökare håller sig inom anvisade områden och att obehörig personal inte tar sig in i känsliga områden. Hot mot denna infrastruktur inkluderar olyckor, skadegörelse, stöld och sabotage. 

 

Militär

Skalskydd och tillträdeskontroll för att säkerställa att militär personal håller sig inom rätt områden och att obehörig personal inte tar sig in på områden med begränsat tillträde.

 

Industrier

Hantera tillträde för anställda och kontrollera externa besökares och leverantörers rörelser. Skapa särskilda säkerhetsområden, t.ex. där maskiner används och dit endast behörig personal med skyddsskor har tillträde.