effektiv-passagerarflode-kollektivtrafik

Effektivisera passagerarflödet i kollektivtrafiken

Förbättra passagerarrörligheten utan att kompromissa med säkerheten

Kollektivtrafik

Automatiska lösningar för biljettkontroll och immigrationsslussar, samt före säkerhetskontrollen och vid ombordstigning, för att säkra stora passagerarflöden och välfungerande biljettvalidering.

 

Tunnelbana

 • Automatiska biljettsystem som tillåter höga personflöden och precision vid biljettkontroll
 • Sammankopplade system för tillträdeskontroll vid användning av flera olika transportsystem
 • Integrering av allt mer avancerade tekniska lösningar i grindarna
 • Överensstämmelse med nya krav för att göra det möjligt för barn, eller barn i vuxens sällskap, att passera biljettspärrar och samtidigt validera biljetter
 • Minska bedrägerier och plankning
 • Förbättra säkerheten för passagerare på stationerna.

 

Bussar och bussterminaler

 • Förhindra biljettbedrägerier och gratisåkare
 • Vändkors för passagerarkontroll på bussar och för validering och betalning av biljetter på busstationer

 

Färjeterminaler

 • Kontrollera passagerarnas rörelser och öka säkerheten
 • Vändkors som hindrar gratisåkare och validerar biljetter

 

Stadions och arenor

 • Vändkors för hög trafik med minimala servicekrav och driftkostnader
 • Integrerade säkerhetslösningar med gränssnitt som är kompatibelt med biljett- och tillträdeskontrollsystem
 • Underlätta personflödet till, från och kring en plats
 • Lösningar för tillträdeskontroll för allmänheten, besökare och VIP-besökare