vardetransportor

Värdetransportör - effektivisera kundernas kontanthantering

Öka kontanthanteringscykelns effektivitet och lönsamhet och hjälp kunderna att optimera sina kontanthanteringsprocesser.

Värdetransportör

Gunnebos strategi går ut på att ge värdetransportören tillgång till en konsoliderad säkerhetslösning som säkerställer att riskerna kopplade till överföring och hantering av kontanter och värdesaker sköts i enlighet med ett heltäckande kontrollsystem.

 

Värdetransportörernas uppräkningscentraler

Uppräkningscentraler är högriskanläggningar. Att ta emot, räkna, sortera, förvara och leverera mynt, sedlar och värdesaker kräver en hög säkerhetsnivå både internt och externt. Därför är säkerheten oerhört viktig, och uppräkningscentralerna använder ett flertal säkerhetslager för att kunna driva verksamheten i ett veritabelt minfält av säkerhetsrisker.

Våra heltäckande säkerhetslösningar är utformade för att upptäcka och förhindra intrång och skydda mot sabotage, hot och attacker. Lösningarna används för att trygga en säker kontanthantering, hantera tillträdeskontrollen för personer och fordon samt för olika områden, oavsett om tillträdet till området är fritt eller begränsat.


Värdetransport för detaljhandeln

Att förbättra kundservicen, optimera processer och överföringar samt att öka vinsterna i en värld där säkerheten är allt viktigare för människor, varor och kontanter har blivit en prioriterad fråga för detaljhandeln.

Våra lösningar kombinerar ett inre och yttre skydd, kontanthantering och recirkuleringssystem för att säkra total transparens för kontanthanteringsprocessen, vilket innefattar kreditering, tidsbesparande åtgärder, stöldskydd och minskning av svinn.


Värdetransport för banker

Säkerheten är ett stort problem för bankerna, och det kan vara både tidsödande och dyrt att upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Banker och finansinstitut letar efter partner med en djupgående insikt i kritisk infrastruktur och komplexa processer i kontanthanteringskedjan.

Vi tillhandahåller heltäckande säkerhetslösningar, inklusive kontanthantering, för automatisering av hela processen och optimering av produktiviteten och effektiviteten, för allt från centralbanker och huvudkontor till mindre bankfilialer. Detta innefattar utrustning för kontanthantering i back office, kassaskåp och valv med hög säkerhetsklassning, bankfackslösningar, förstärkta betongdörrar och fönster samt övervakningssystem.