Om Gunnebo AB

För en säkrare värld
Titta på videon 

Om oss

Gunnebo Nordic AB är det svenska säljbolaget i koncernen Gunnebo. Koncernen är en global leverantör av säkerhetsprodukter, service och mjukvara inom kontanthantering, entrésäkerhet, kassaskåp & valv samt larm och kameraövervakning till banker, detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader samt industri- och högriskanläggningar.
 
Gunnebo-koncernen har säljbolag i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien/Stillahavs-området och Amerika samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Koncernen sysselsätter 4 400 anställda och har en årsomsättning på 4 900 Mkr.
 
För mer information om Gunnebo-koncernen, gå in på vår webbplats för investerare, www.gunnebogroup.com
Läs mer
Karriär
Historia
Sociala medier
Våra varumärken
Ansvar