Kund
Maxi ICA Allum
Vart
Partille
Tillämpad lösning
Entrégrindar
Använd produkt
SpeedStile

Referenskund: Ica Maxi supermarket

success-stories-icamaxi-sweden

Bakgrund:

Stormarknaden var ute för en attraktiv och mer inbjudande entré för butiken liksom en ingång där snattare inte kunde gå ut.


Mål:

Installera en mer attraktiv och säkrare entrélösning som fortfarande tillåter hög tillgänglighet.  


Gunnebo's Lösning:

Speedgates.  


Affärsnytta:

Då SpeedStiles tar upp mindre plats än traditionella butiksgrindar skapades mer yta för försäljning. Entrén fick sig ett lyft, och matchar nu butikens strategi mot en öppnare butiksmiljö samtidigt som den motverkar att snattare tar sig ut obevakat via entrén. 
  

Produkt:

Speedstile