Kund
Shell
Var
Danmark
Tillämpad lösning
SafePayTM
Produkt
SafePay

Referenskund: Shell Danmark


 

Bakgrund:

Shell är en global energi- och petrokemigrupp med cirka 87.000 medarbetare i mer än 70 länder. Shells 44.000 bensinstationer betjänar mer än 20 miljoner kunder per dag globalt.

 

Mål:

Ett kontanthanteringssystem för sina bensinstationer som inte bara skulle öka säkerheten för dess personal, utan också öka effektiviteten i kontanthanteringskedjan.

Gunnebos Lösning:

SafePayTM, ett säkert system som håller kontanterna skyddade från det ögonblick de lämnar kundens hand tills de når uppräkningscentralen.

Affärsnytta:

Utan manuell hantering av kontanter, har en säkrare miljö för personalen skapats, är kassadifferenser eliminerade och back office administrationen förminskad.

Citat från Kund:

"Systemet hjälper oss att öka säkerheten och effektiviteten i vår kontanthanteringsprocess," säger Maria Beck-Tange, Retail Director för Shell Danmark. "Personalen har varit mycket positiva till initiativet. Detta är en viktig milstolpe för Shell när det gäller att öka säkerheten."

Produkt:

SafePay