Ansvar

Gunnebo är ett globalt företag med ansvar gentemot sina kunder, leverantörer, anställda, aktieägare samt gentemot samhället och miljön.

 

Miljö

För att minska Gunnebos miljöbelastning har vi etablerat en uppsättning miljömål som omfattar koldioxidutsläpp, elförbrukning, avfallshantering, utnyttjande av naturtillgångar, råvaruanskaffning och produktdesign.

 

Ansvarsfull arbetsgivare

Gunnebo har nästan 6 000 anställda i säljföretag och fabriker runt om i världen.
Som global arbetsgivare har vi ett ansvar att:

- respektera vår anställdas rättigheter
- tillhandahålla en säker och lämplig arbetsmiljö
- erbjuda en jämlik arbetsmiljö med lika behandling för alla främja utvecklingen - av nya färdigheter för att säkerställa de anställdas arbetsglädje.
 

Uppförandekod

Gunnebos uppförandekod utgör grunden för hur vi bedriver vår verksamhet. Alla medarbetare i koncernen förväntas följa uppförandekoden och ta ansvar för sina egna handlingar. Leverantörer, återförsäljare, konsulter och andra affärspartners uppmuntras av Gunnebo att göra på samma sätt.

 

Leverantörer

Gunnebo strävar efter att arbeta med de mest konkurrenskraftiga leverantörerna vad gäller kostnad, service och kvalitet.

 

Läs mer
Miljö