GlasStile R

Motoriserad låg entrégrind för intern installation

Tyst drift

Utformad för att minska barriäreffekten och skapa en välkomnande entré.

Helt tyst och ger hög genomströmning.

Konstruktion

Trevingad entrégrind med motoriserad drift.

Centrumpelare beklädd i rostfritt stål med tre glasvingar.

Intilliggande räcken som formar passagen kan fås i tre alternativa modeller i olika utföranden såsom, svängda räcken i rostfritt stål eller med böjt glas.

image image

Specifikationer

Key Specifications

  • Flödeshastighet: Insticksläsare - upp till 20 passeringar per minut, Kortdragningsläsare - upp till 30 passeringar per minut, Närhetsläsare - upp till 35 passeringar per minut.
  • Identifieringssätt: Tryckknapp, kortläsare, skjutstång, fjärrkontroll.