GlasStile S

Motoriserade halvhöjds entrégrindar för inomhusinstallation

Tyst drift

Utformade för att minska barriäreffekten och skapa en välkomnande entré.

Helt tysta och ger hög genomströmning.

Konstruktion

Motordriven entrégrind med pelare beklädd i rostfritt stål med ett glasblad.

Ett stort urval glasmått och stilar finns tillgängliga för att passa in efter utrymmeskraven.

Vid behov av större öppningsbredd kan två GlasStile S ställas mot varandra och köras i synkroniserad tandemöppning.

image

Specifikationer

Key Specifications

  • Flödeshastighet: Insticksläsare - upp till 20 passeringar per minut, Kortdragningsläsare - upp till 30 passeringar per minut, Närhetsläsare - upp till 35 passeringar per minut.
  • Identifieringssätt: Tryckknapp, kortläsare, skjutstång, fjärrkontroll.