ImmSec

Automatisk immigrationssluss

Accelererar immigrationskontrollen på flygplatser

Automatiserar inreseprocessen och datainsamlingen

Ökar säkerheten med inbyggd biometriteknik och avkänning av enstaka passering

Minimerar köer och kötid

Minskar flygplatsens personalkostnader

Uppfyller krav för handikappade

Beroende på statlig lagstiftning kan ImmSec integreras med läsare för smarta id-kort, maskinläsbara resedokument (MRTD) och RFID-pass och även med teknik för biometrisk avskiljning

image

Specifikationer

Key Specifications

  • Detektion: Avkänning av enstaka person, avkänning av kvarglömt objekt, överklättringsavkänning, underkrypningsavkänning.
  • Flödeshastighet: Beror på lokala immigrationsverifieringskrav.
  • Identifieringssätt: Pass, biometri.