Deponering

Serviceboxar som ger komplett transparens och kontroll över deponerade kontanter

Servicebox för deponering av dagskassan

Förbättra kontanthanteringen

Gunnebos kontanthanteringssystem ger komplett transparens och kontroll över deponerade kontanter.

Spåra deponeringar

Alla deponeringar registreras och kan följas under hela kontanthanteringsprocessen. 

 

Få kontroll över volymerna

Antalet kontantdeponeringar per maskin kan fjärrövervakas, vilket gör det möjligt att förbättra tömningsrutinerna.

 

Kredit samma dag

Deponerade summor kan krediteras under samma arbetsdag, vilket innebär att du kan erbjuda en bättre service till detaljhandelskunder som drar nytta av ett bättre kassaflöde.

 

Förbättra tillgängligheten till din deponeringstjänst

Fjärrövervakning av status för varje maskin innebär att tekniska problem löses snabbt och att deponeringstjänsten blir pålitligare.

 

Minska kostnaden för kontanthanteringsprocessen

Om du lägger mindre tid på att administrera kontanthanteringen och kan outsourca övervakningen av deponeringsmaskinerna får du mer tid över för din kärnverksamhet..

 

En snabbare tjänst är en säkrare tjänst

Deponering med förseglingspåsar går snabbt och minskar tiden som kunden exponeras för risk.