Myntrulleväxlare

Säkra lösningar för banken, växlingskontoret och serviceföretaget

Snabba och effektiva myntrulleväxlare spar tid för dig och dina kunder

Optimera bankresurser

Minska behovet av back office-administration och få mer tid till att sälja produkter. Omlastningen är enkel och behöver inte göras lika ofta tack vare myntrulleväxlarens stora kapacitet. Detta sparar tid för din personal.

Spara utrymme i bankens lokaler

En kompakt design innebär att du kan tillhandahålla ett bredare utbud av banktjänster via självbetjäningsautomater i lobbyn.

Skydda din investering

Använd SafeControl för att fjärrövervaka hela ditt nätverk av självbetjäningsautomater. Spåra maskinernas status för att säkerställa en tillförlitlig och hög prestanda.

Anpassa lösningar för att möta dina behov

Anpassa myntrulleväxlarens design så att den matchar din filial, och konfigurera myntrulleväxlaren så att den uppfyller dina kunders behov genom att erbjuda en kombination av myntrulleväxling och utlämning av sedlar, även sedlar i fler valörer.

Myntrullepackare

Modern myntpaketering

Myntrullepackare tillgängliga för medelstort till större kapacitet.