Sedelräknare och sedeldetektorer

Sedelräknare och sedeldetektorer för lönsam kontanthantering

Sedeldetektor

Ett effektivt hjälpmedel för att avslöja förfalskade sedlar och andra dokument som checkar, ID-handlingar mm.
Gunnebos sedellampor/UV-lampor är naturligtvis strålgodkända av Statens Strålskyddsinstitut, för personalens säkerhet.

Sedelräknare

Sedelräknare för säker och effektiv penninghantering

Våra sedelräknare räknar, kontrollerar och sorterar sedlar i olika valörer enkelt och effektivt.
Gunnebo erbjuder sedelräknare som svarar mot högt ställda krav på räknesäkerhet och handhavande.
Sedelräknarna passar utmärkt för såväl bankkontoret som i butiken, där man vill vara säker på att alla sedlar som räknas upp stämmer i antal.