Sluten kontanthantering

Förbättra butikssäkerheten med sluten kontanthantering

Ett säkert sätt att hantera kontanter effektivt och eliminera kassadifferenser.

Vad innebär sluten kontanthantering?

Sluten kontanthantering ersätter de manuella kassorna med ett system som återvinner och skyddar kontanterna från ögonblicket de lämnar kundens hand tills de når uppräkningscentralen. Ingen manuell kontanthantering, ingen risk för att kassadifferenser uppstår och en säkrare butik för både kunder och personal.

 

Förbättra butikssäkerheten för personal och kunder

Kontanterna hålls inlåsta i kassaapparaterna och transporteras till back office i infärgningsskyddade kassetter innan de säkert deponeras i en överföringsenhet som hämtas av värdetransportören. Kontanterna exponeras inte och personalen hanterar inte pengarna manuellt eller ansvarar för att räkna dem.

Effektivare kontanthantering

Skapa en procedur för samtliga kassor och effektivisera din kontanthanteringsprocess.

Optimera värdetransportörens upphämtning

Kassanivåerna övervakas i realtid, vilket låter värdetransportören hämta upp kontanter vid behov och inte enligt en förbestämd rutt.

Automatisk avstämning och kontantkontroll

Kontanter registreras vid betalningstillfället och spåras hela vägen till uppräkningscentralen. Detta eliminerar kassadifferenser och möjliggör automatisk avstämning.