Metro Full Panel Gate

Biljettspärrar för kollektivtrafiksystem

Biljettspärr med infällbara glaspaneler som glider in i kabinettet när passagerarens biljett har validerats.

Dessa spärrar ger såväl hög genomströmning av passagerare med upp till 60 passeringar per minut som hög säkerhet mot obehöriga passeringar.

Biljettbetalning

Entrékontroll för kollektivtrafiknätverk med inbyggd biljettbetalnings- eller biljettverifikationssystem.

Förhindrar biljettsmitning

Medger snabb passagerargenomströmning och noggrann biljettkontroll men förebygger också medsmitning mycket väl och garanterar säkerhet mot obehörig passering.

Livslängd

Högeffektiv drift med ett minimum av service och låga driftkostnader.

image