Panda 901

En högkvalitativ och lättanvänd maskin för myntdeponering

Panda 901 räknar och sorterar mynten och ger kunden ett kvitto på beloppet.

Maskinen har ett myntinsättningssystem och räknar upp till 20 olika valörer.

Främmande mynt sorteras bort i ett eget utkast.

Mynttransportören är automatisk med flyttbar myntlåda/myntpåse.

Displayen är lättläst och visar total- och delsummor för inlästa mynt.

Panda 901 har även ett inbyggt rengöringssystem, vilket underlättar underhåll.

​Displayen är lättläst och visar total- och delsummor för inlästa mynt.

- Inbyggt rengöringssystem, vilket underlättar underhåll.

- Inbyggd skrivare

- Dubbel låsningsmekanism

En stor metallåda med hjul och handtag som också kan köras med en påse.

image

Specifikationer

Key Specifications

  • Deponeringshastighet: 1 100 mynt/minut.
  • Kapacitet: 20 olika valörer.