PasSec

Envägssluss för flygplatser

Kontrollerar passagerarförflyttning och förhindrar att passagerare återvänder eller passerar från lågsäkerhetsområde in till högsäkerhetszon

Förbättrar säkerheten med avancerat avkänningssystem – känner av närvaro, rörelseriktning och kvarglömda objekt

Hög genomströmning utan interaktion med passagerarna

Minskar flygplatsens personalkostnader

Uppfyller krav för handikappade

image image

Specifikationer

Key Specifications

  • Detektion: Avkänning av närvaro, rörelseriktning och kvarglömda objekt.
  • Flödeshastighet: 50 till 100 passeringar per minut.
  • Identifieringssätt: Fri ingång.