Pass-O-Mat

Motoriserad svänggrind för butiksentréer

Vägleder kunder

Vitt infällt piltecken på öppningssidan och tecken för ej ingång på motsatt sida.

Andra skyltningsalternativ finns.

Konfiguration

Enkelriktad motoriserad svänggrind med höger-, vänster- eller dubbelkonfiguration och med standardarmlängd eller extra armlängd om 1 200 mm.

Panikanordning

Pass-O-Mat är utrustad med panikanordning som gör att grinden kan öppnas i båda riktningar när ett tryck om 110 N utövas mot den.

image image

Specifikationer

Key Specifications

  • Flödeshastighet: Tryckknapps-/insticksläsare - 10 passeringar per minut, Kortdragningsläsare - 15 passeringar per minut, Närhetsläsare - 20 passeringar per minut.