RevoSec

Manuell fullhöjds rotationsgrind för inomhusanvändning

Placering

För inomhusinstallation i kontorsbyggnader.

Konstruktion

Rostfri stålkonstruktion, rundade infällningspaneler i glas, fullstora glaspanelvingar och pelare i rostfritt stål.

Mekanism

Elektromekanisk huvudmekanism med positiv låsverkan för att förhindra två samtidiga passeringar.

Självcentrerande mekanism säkerställer fullständig rotation i viloposition.

Backningsspärr förhindrar bakåtrotation när korset har roterat 30° från vilopositionen.

Tyst drift

Hydraulisk dämpare för att säkerställa mjuk och tyst drift.

image image image

Specifikationer

Key Specifications

  • Flödeshastighet: Insticksläsare - 12 passeringar per minut, Kortdragningsläsare - 15 passeringar per minut, Närhetsläsare - 17 passeringar per minut.
  • Identifieringssätt: Kortläsare, tryckknapp, fjärrstyrning.