SafeBag MI6

Nattsäkert deponeringssystem med armerad trumma

Säkra deponeringar

Ett larm ljuder när deponeringsluckan har lämnats öppen under en inställd tidsperiod och trumman rör sig till säkrat läge.

Upphämtning

SafeBag MI6 styrs av en inbyggd PC.

För tömnings- och räkningsprocedurer erbjuder systemet stor flexibilitet rörande vem som kan utföra procedurerna och när.

Identifieringsalternativ

Individuell pinkod (4–9 siffror), chips/magnetiskt kort, biometri.

Certifiering

SS-EN 1143-2 Grade IV och VI.

Certifierad av ECB∙S.

image image

Specifikationer