SafeControl

Programvara för hantering av bankfack

Fullständig SDL-uppkoppling

SafeControl länkar allaSafeStore Auto-lösningar för att ge fullständig överblick över uthyrningsstatus och uthyrningsprestanda över alla filialer.

Centraliserad kunddatabas

SafeControl ger banker en enda, icke-redundant databas med alla kunddata.

Verktyget har också centralt arkiv, central händelselogg och central säkerhetskopiering.

Säker rättighetshantering

Centraliserad hantering av användare gör att behörig personal snabbt kan ge användar- och grupprättigheter och ta bort användare som inte längre behövs.

Service och underhåll

Ett händelseövervakningscenter känner av problem och vidarebefordrar dem omgående till rätt felsökningsteam.

Beroende på typen av problem skickas antingen ett team ut för att lösa problemet på plats eller så fjärrservas maskinen, vilket eliminerar utryckningsbehovet och minimerar avbrottet.

image