SafePay Basic

Sedel- och myntrecirkulering för sluten kontanthantering

Kassabetalningslösning som kombinerar sedel- och myntrecirkuleringsenheter som del i den slutna kontanthanteringslösningen SafePay för detaljhandeln.

Slutet och säkert system

Kontanterna kommer räknade och kontrollerade från kassorna

Kontanter exponeras aldrig vid påfyllning och underhåll

Onlinestyrning och -rapportering via programvaran SafePay ControlSedelrecirkulerare – SafePay NR2

Kan konfigureras för kassörska eller självbetjäning

En enda öppning för betalning och utbetalning

Hantering av flera valutor

Utrustad för CashBack

Golvförankrad för fysiskt skyddMyntrecirkulerare – SafePay CR2

Högupplöst grafisk display för tydlig kommunikation med kunden

Stor myntskål för enkel betalning

Hög lagringskapacitet – en påfyllning på morgonen räcker hela dagen

Hög hastighet för snabbare betalning och påfyllning

Kundbetalningar fyller automatiskt på maskinen och minskar därmed myntköpen

image image image image

Specifikationer

Key Specifications

  • Deponeringshastighet: En sedel eller ett mynt per sekund.
  • Deponeringssätt: Myntskål och en enda sedelöppning.
  • Kapacitet: Upp till 800 sedlar och 250–600 mynt per valör.