SafePay Secure

Sedel- och myntrecirkulering för sluten kontanthantering

Betalningslösning för kassor som kombinerar sedel- och myntrecirkuleringsenheter med säker kontantöverföring till platsen där upphämtning av värdetransportföretaget sker.

Ingår i den slutna kontanthanteringslösningen SafePay för detaljhandeln.

Slutet och säkert system

Kontanterna kommer räknade och kontrollerade i slutna kassetter från kassorna

Kontanter exponeras aldrig vid påfyllning och underhåll

Recirkuleringskassetter töms automatiskt i överföringsenheter för säker upphämtning av värdetransportör

Onlinestyrning och -rapportering via programvaran SafePay ControlÖverföringsenhet för uppräkningscentral SafePay CDS

Integrerad process som knyter ihop kassa, uppräkningscentral och värdetransportör.

Kontanter som betalas till SafePay i kassan tas med i förseglade, bläckskyddade kassetter och deponeras i SafePay CDS Secure Plus i uppräkningscentralen.

Kontanterna deponeras automatiskt, staplade och förseglade i speciella säkerhetssäckar som är klara att hämtas upp av värdetransportören.

Sedelrecirkulerare – SafePay NR2

Kan konfigureras för kassörska eller självbetjäning

En enda sedelöppning för inbetalning och utmatning

Hantering av flera valutor

Utrustad för CashBack

Bläckskydd av sedlar vid kassan och under transport

Golvförankrad för fysiskt skyddMyntrecirkulerare – SafePay CR2

Högupplöst grafisk display för tydlig kommunikation med kunden

Stor myntskål för enkel betalning

Hög lagringskapacitet – en påfyllning på morgonen räcker hela dagen

Hög hastighet för snabbare betalning och påfyllning

Kundbetalningar fyller automatiskt på maskinen och minskar därmed myntinköpen

image image image image

Specifikationer

Key Specifications

  • Deponeringshastighet: En sedel eller ett mynt per sekund.
  • Deponeringssätt: Myntskål och en enda sedelöppning.
  • Kapacitet: Upp till 800 sedlar och 250–600 mynt per valör.