SafeStore Auto

Automatiska bankfack för självbetjäning

Konceptet

SafeStore Auto är ett helt automatiserat bankfackssystem placerat i ett högsäkerhetsvalv som kunder kan få åtkomst till från en självbetjäningsterminal i ett säkert rum.

En robot levererar facket till terminalen där korrekt ID har givits.

Självbetjäningsterminal

Kunder kan komma åt innehållet i sina fack när som helst på dagen genom att använda en pekskärm som är placerad i ett säkert rum.

Tillgång till rummet ges via kortläsare.

Man kommer åt facken genom att använda pinkod och bankkort, med biometrisk identifiering som tillval.

Den skräddarsydda lösningen: SafeStore Auto Maxi

Det säkra rummet kan vara placerat på samma våning som valvet, en våning ovanför eller en kombination av båda.

Därför är det inget problem att installera facken i källaren och det säkra rummet med självbetjäningsterminalen i bankens lobby.

250 till 2 000 fack.

Den kompakta lösningen: SafeStore Auto Midi

Levereras som komplett enhet för installation i väggen i lobbyn eller som fristående enhet.

Behöver inte ett i förväg byggt valv och kan vid behov flyttas.

74 till 310 fack per enhet.

Den mobila lösningen: SafeStore Auto Mini

Levereras som komplett enhet, behöver inte ett i förväg byggt valv och kan vid behov flyttas.

50 till 101 fack per enhet.

image image image