Secure-IT Level 3

Serverskåp i skyddsnivå 3

Gunnebos serverskåp i skyddsnivå 3 är utformade för att fysiskt skydda kritisk IT utrustning mot intrång och manipulation samt säkerställa att ingen obehörig får tillgång till information och hårdvara.

Skåpserien är designad för att möta de krav som ställs i normen SSF 3492.

Ett solitt säkerhetsskåp byggt i 4 mm specialstål samt utrustat med ett robust regelverk och försett med lås, testade enligt EN 1300 och SS 3880.

SecureIT seriens standardutförande motsvarar FMV:s tekniska specifikation avseende Skydds- och Säkerhetsskåp i nivå 3.

Välj sedan mellan passivt (P) eller aktivt (A) utrustningspaket.

SecureIT erbjuder också ett flertal tillval för att maximera din kundnytta.

Extra ventilation, anslutning till externt kylsystem, extra kabelgenomföringar, vänsterhängd framdörr, servicedörr i rygg etc.

är bara några exempel.

image image image

Specifikationer

Key Specifications

  • Certifiering: SSF 3492.
  • Lås: Högsäkerhetstestat lås, välj mellan nyckellås eller elektroniskt kodlås. Alla lås är testade och certifierade till EN 1300 i klasserna A alternativt B och enligt SS 3880.
  • Skydd: Inbrottsskydd.
  • Tillbehör: Extra ventilation, anslutning till externt kylsystem, extra kabelgenomföringar, vänsterhängd framdörr, servicedörr i rygg, 19 tums rack m fl.

Documents