SlimStile BA

Trearmat vändkors för inomhusbruk

Konstruktion

Trearmat vändkors i rostfritt stål som tar liten plats, finns som väggmonterat eller pelarmonterat.

Passeringsriktning

Passering i båda riktningar styrs elektroniskt.

Riktning visas tydligt för användarna med lysdiodindikatorer.

Mekanism

Självcentrerande mekanism säkerställer fullständig rotation till startläget och backningsspärr förhindrar bakåtrotation.

image image image

Specifikationer

Key Specifications

  • Flödeshastighet: Insticksläsare - 20 passeringar per minut, Kortdragningsläsare - 30 passeringar per minut, Närhetsläsare - 40 passeringar per minut.
  • Identifieringssätt: Kortläsare, tryckknapp, fjärrstyrning.