SlimStile BA Lite

Kompakt trearmat vändkors för inomhusbruk

Konstruktion

Sockelmonterat trearmat vändkors i rostfritt stål och aluminium som inte tar mycket plats.

Passeringsriktning

Passering i både riktningar styrs elektroniskt.

Enhetslås förhindrar att två personer passerar samtidigt.

Mekanism

Positiv låsverkan för en passering åt gången.

Självcentrerande mekanism säkerställer komplett rotation till startposition och backningsspärr förhindrar omvänd rotation.

Tillgängliga modeller

SlimStile BA Lite Drop ArmSlimStile BA Lite Static Arm

image

Specifikationer

Key Specifications

  • Identifieringssätt: Kortläsare, fjärrstyrning.