Entrégrindar

Säkra inomhusentréer med halvhöjdsgrindar

Säkra och designade entrégrindar för inomhusbruk

Reglera personflöden

Reglera personflödet till och från en byggnad och förhindra behörig åtkomst.

Design

Grindar med smidig funktion och sofistikerad design. Utformade för att minska barriäreffekten. 

Förhindra köbildning

Säkerställ snabbt och effektivt tillträde för personer med rätt behörighetsnivå

Välj den säkerhetsnivå som passar dig

Höj säkerheten så mycket det krävs genom att integrera t.ex. en kortläsare eller en knappsats.