Säkerhetsgrindar för flygplats

Expediera passagerare snabbt utan att kompromissa med flygplatssäkerheten

Expediera passagerare snabbt utan att kompromissa med flygplatssäkerheten

Gunnebos lösningar för flygplatssäkerhet flyttar passagerarna snabbt från säkerhetskontrollen till avgångsgaten med den höga säkerhetsnivå som krävs.


Underlätta passagerarflödet

Mindre kötid innebär att passagerarna kan tillbringa mer tid i flygplatsens kommersiella områden.

Upprätthåll en hög säkerhetsnivå 

Nationella säkerhetsnivåer uppfylls i alla stadier av passagerarhanteringen – innan säkerhetskontrollen, vid boarding, immigration och efter att de hämtat bagaget.

Effektivisera hela passagerarhanteringen

Gunnebo erbjuder flygplatssäkerhetslösningar för grindar före säkerhetskontrollen samt immigrationsslussar, boardinggrindar och envägsslussar.

Anslutning till flygplatsens system

Gunnebos lösningar för flygplatssäkerhet uppfyller Luftfartsverkets standard för anslutning till CUTE®-systemet som bidrar till att förenkla resandet för passagerare.

Minska driftkostnaderna

Automatiska system innan säkerhetskontroll, vid immigration och vid boarding gör att personalen kan fokusera på andra arbetsuppgifter.