Rotationsgrindar

Styr personflödet – inomhus och utomhus

Gunnebos rotationsgrindar tillhandahåller effektiv entrésäkerhet för byggnader och anläggningar med stora personflöden

Förhindra köbildning

Reglera personflödet till och från ett område och säkerställ att individer kan fortsätta att röra sig fritt.

Välj rätt säkerhetsnivå

Integrera tillträdesbehörighet med ett kort, en biljett eller en pollett för att styra vem som kommer in och ut.

Balansera säkerhet och personflöden

Upprätthåll en hög säkerhetsnivå och tillåt samtidigt behöriga personer att röra sig fritt utan några fördröjningar.

Säkerhetskaruselldörrar för obemannad säkerhet och kontroll

Gunnebos säkerhetskaruselldörrar är en automatiserad säkerhetslösning för inomhusentréer í kontorsbyggnader.

Möt din kunds säkerhetskrav

Säkerhetsnivåerna kan anpassas efter kundens behov. Behörighet krävs för tillträde till säkerhetskaruselldörren, och personsavkänningen förhindrar att obehöriga individer smiter med när behörig person passerar.


Integrerad styrning av personflödet

Se till att personflödet vid obemannade ingångar kontrolleras.