Säkerhetssluss

Säkerhetsslussar för högsäkerhetsskydd och tillträdeskontroll

Gunnebos säkerhetsslussar ger dig kontroll över tillträdet till din byggnad och skyddar mot explosioner, skottlossning och andra slags attacker.

 

 

Styr personflöden

Snabba och noggranna detektionssystem för avkänning av enskilda personer och stora personflöden låter dig styra tillträdet till din byggnad och samtidigt behålla en balans mellan flödets hastighet och höga säkerhetsnivåer.

 

Skydd mot attacker – från skottlossning till explosioner

Välj den motståndskraft som din anläggning kräver, med säkerhetsslussar som ger certifierat skydd mot vandalism, manuella attacker, skottlossning och explosioner.

 

Upprätthålla höga säkerhetsnivåer

Anpassa säkerhetsnivåerna efter behoven och integrera metoder för att identifiera individer, t.ex. i form av biometriska läsare.

 

Enkel integration

En lösning som tar liten plats och är enkel att integrera i små utrymmen. Anpassningsmöjligheterna för designen innebär att säkerhetsslussarna kommer att smälta in väl i omgivningen.