Svänggrindar

Kostnadseffektiva sväng- och rotationsgrindar för butiker

Gunnebos sväng- och rotationsgrindar för butiksentréer leder kunderna in och ut ur din butik.

Minska kostnaderna för entrésäkerheten

Gunnebos kostnadseffektiva butiksgrindar hjälper dig att hålla nere dina säkerhetskostnader.

Kontrollera kundflödet

Styr var kunderna passerar in och ut ur butiken med mekaniska och motoriserade grindar försedda med pilar som tydligt visar riktningen.

Tillträde för funktionshindrade och vagnar

Gunnebos butiksgrindar är tillräckligt breda för att funktionshindrade kunder och kunder med shoppingvagnar ska kunna passera.