Vändkors

Hantera stora personflöden på ett effektivt och säkert sätt

Gunnebos vändkors är en kompakt och kostnadseffektiv tillträdeskontrollösning för områden med stora personflöden.

  • Tyst och smidig drift
  • Kompakta och kostnadseffektiva
  • Låg energiförbrukning
  • Hög tillförlitlighet