TriStile RO

Trearmat vändkors för entrésäkerhet inomhus

Enpersonspassering

Positiv låsverkan för en passering åt gången och backningsspärr för att förhindra bakåtrotation.

Konstruktion

Ett elegant hölje med rundade ändar, perfekt där det är viktigt med design och specialanpassning.

Tyst drift och minskad energiförbrukning.

Ljusdiodindikatorer signalerar passeringsriktningen tydligt.

Ytfinish

Urval av trä- och stenluckor utöver det fullständiga sortimentet av rostfritt stål.

image image image

Specifikationer

Key Specifications

  • Flödeshastighet: Insticksläsare - 20 passeringar per minut, Kortdragningsläsare - 30 passeringar per minut, Närhetsläsare - 40 passeringar per minut.
  • Identifieringssätt: Kortläsare, tryckknapp, fjärrstyrning.